metsätila, Parikantie 277, VUOJALAHTI
metsätila, Parikantie 277, VUOJALAHTI

metsätila, Parikantie 277, VUOJALAHTI

MYYDÄÄN TARJOUSTEN PERUSTEELLA
Etelä-Savossa Kangasniemen Vihavessa ja Harjumaalla tilakokonaisuus noin 131 ha. Kaupan kohde koostuu kahdesta itsenäisestä tilasta ja yhdestä määräalasta. Kaupan kohteisiin sisältyy metsämaata noin 111 ha, HtMr peltomaata kahdessa peruslohkossa yhteensä noin 3,1 ha sekä muuta maata noin 17,4 ha.
-Mäkiaho 213-401-2-36 18,1 ha
-Suolehto 213-438-3-16 24,7 ha
-määräala Jokiaho 213-401-2-37 tilasta noin 89 ha. Tarkka pinta-ala määräytyy lohkomistoimituksessa.
Metsäpohjat ovat pääosin reheviä: OMT 6%, MT 63%, VT19%, CT 12%.
Kokonaispuusto kaupan kohteissa on yhteensä noin 6.900 k-m3. Puusto on mäntyvaltaista.
Kehitysluokkajakauma:
-aukot 4%
-siemenpuuasento 11%
-taimikot 39%
-nuoret kasvatusmetsät 29%
-varttuneet kasvatusmetsät 15%
-uudistuskypsät 2%
Taimikoissa ja nuorissa metsissä on hoitotarpeita.
Kaupan kohteisiin ei sisälly rakennuksia. Tieyhteys Jokiahon kohteeseen on hyvä, Suolehdon tilalle tyydyttävä ja Mäkiahon tilalle tieyhtys on heikohko. Jokiahon määräala rajoittuu Majutlampeen n. 1000 metrin matkalta. Kaupan kohteissa ei ole kaavaa.
Kohde myydään tarjousten perusteella kiinnityksistä vapaana. Tarjouksia otetaan vastaan myös kaupan kohteen osista. Lohkomiskuluista vastaa ostaja. Myyjällä on oikeus hyväksyä tai hylätä tehty tarjous. Tarjoukset 16.12.2022 klo 12.00 mennessä sähköpostina osoitteeseen hannu.laitinen@proagria.fi.

Fastighetens grundinformation

Fastighetstyp
metsätila
Region / Län
Södra Savolax
Kommun
Kangasniemi
Stad
VUOJALAHTI
Adress
Parikantie 277, 51440 VUOJALAHTI, Suomi
Fastighetsnummer
20319116
Fastighetens areal
131 ha
Pris
Budgivning

Kontakta mäklare