Basskiften - Peruslokot 5990303607-5990918646
Mickelsklubben - Berghaga

peltoalue, Sundby, SUNDBY

Säljes hela fastigheten 599-410-1-37 Glenns bestående av fyra olika skiften i Sundby, Pedersöre. Fastigheten består av ca 5,8 ha åkermark, 3,7 ha skog och 1,5 ha tvinmark /gammalt marktäktområde. Åkermarken är fördelad på 2 basskiften (5,36 ha + 0,52 ha). Basskiften är ersättningsberättigade. På åkermarken finns inget ikraftvarande arrendekontrakt. Skogen består främst av plantskog och ungskog. Närmare information framkommer i värderingen uppgjord av Lantmäteriverket.

I affären ingår andelar i samfällda områden enligt areal. Köparen ansvarar för styckningskostnaderna förknippade med köpet, köpevittnesarvode, lagfartslösen, överlåtelseskatten och köpesumman.

Objektet säljes mot anbud och säljaren förbehåller sig rätten att godta eller förkasta givna anbud. Anbud kan ges på hela fastigheten eller också skilt för de olika skiften Mickelsklubben, Berghaga, Sandnäset och Råsviken. Anbud ska ges som ett fast eurobelopp. Lämna ditt anbud senast 02.04.2023 till adressen william.berts@proagria.fi. Tilläggsinformation och visning enligt överenskommelse!

Myydään koko kiinteistö 599-410-1-37 Glenns neljänä lohkona Pedersören Sundbyssä. Kiintetössä on noin 5,8 ha peltoa, 3,7 ha metsää sekä 1,5 ha joutomaata / vanhaa ainesmaan ottoaluetta. Pellot ovat kahdessa peruslohkossa (5,36 ha + 0,52 ha). Peruslohkot ovat tukikelpoisia. Pelloilla ei ole voimassa olevaa vuokrasopimusta. Metsä on pääasiassa taimikkoa ja nuorta metsää. Lisäinfoa Maanmittauslaitoksen arvioinista.

Kauppa sisältää osuuksia yhteisiin alueisiin pinta-alan mukaisesti. Ostaja vastaa ostoon liittyvistä lohkomiskustannuksista, kaupanvahvistajan palkkiosta, lainhuudatusmaksusta, varainsiirtoverosta ja kauppahinnasta.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Myyjä pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjoukset. Tarjous on mahdollista antaa koko kiinteistöstä tai erikseen: Mickelsklubben, Berghaga, Sandnäset ja Råsviken. Tarjoukset pyydetään kiinteänä eurohintana. Jätä tarjouksesi viimeistään 02.04.2023 osoitteeseen william.berts@proagria.fi. Lisätiedot ja esittely sopimuksen mukaan!

Fastighetens grundinformation

Fastighetstyp
peltoalue
Region / Län
Österbotten
Kommun
Pedersöre
Stad
SUNDBY
Adress
Sundby, 68690 SUNDBY, Suomi
Fastighetsnummer
20493358
Fastighetens areal
11.0236 ha
Pris
Budgivning

Kontakta mäklare