peltoalue, Flygfältsvägen 398, Kronoby

peltoalue, Flygfältsvägen 398, Kronoby

Säljes ett åkerområde i Påras, Kronoby på totalt ca 7,74 ha bestående av 6,72 åkermark och 0,5 ha avverkningsmogen skog. Åkermarken är fördelad på 4 basskiften (3,87 ha + 0,74 ha + 0,53 ha + 1,62 ha). Objektet säljes som en helhet. På åkermarken finns ett giltigt arrendekontrakt till 31.12.2024 men arrendetagaren är villig att avsluta arrendekontraktet ifall köparen av åkermarken vill odla åkern själv.

Åkermarken är belägen på två fastigheter varav Kulla 288-403-38-2 säljes i sin helhet och av fastigheten Torrkulla 288-403-38-6 säljs ett outbrutet område. På fastigheten Torrkulla 288-403-38-6 finns ett bostadshus med tomt om ca 0,7 ha som blivit sålt i separat affär under 2022 och tomtens gränser finns markerade i terrängen. Se kartor för ungefärliga gränser. Bostadshustomten är ännu inte utstyckad och köparen av bostadshustomten står för styckningskostnaderna förknippade med den. Servituten till basskifte 2880570301 som tidigare gått genom bostadshustomten flyttas till rån längs med fastigheterna 288-403-38-7 och 288-403-35-11, köparen av åkermarken ansvarar för att iordningställa servituten åt sig. I basskifte 2880570301 finns ett tegdike som är möjligt att täckdika om bostadstomtens dagvattensystem ges möjlighet att ansluta sig till täckdiket. All skog nordost om basskifte 2880570200 planeras att avverkas under hösten 2022 av säljarna och rån kommer att vara i åkerkanten på basskiftet.

I affären ingår inga andelar i samfällda områden. Köparen ansvarar för styckningskostnaderna förknippade med köpet, köpevittnesarvode, lagfartslösen, överlåtelseskatten och köpesumman.

Objektet säljes mot anbud och säljaren förbehåller sig rätten att godta eller förkasta givna anbud. Anbud ska ges som ett fast eurobelopp. Lämna ditt anbud senast 30.9.2022. Tilläggsinformation och visning enligt överenskommelse!

Myydään peltomaata Kruunupyyn Pårasta yhteensä noin 7,74 ha, josta 6,72 ha peltoa ja 0,5 ha uudistuskypsää metsää. Pellot ovat neljässä peruslohkossa (3,87 ha + 0,74 ha + 0,53 ha + 1,62 ha). Kohde myydään kokonaisuutena. Pellot ovat vuokrattuna 31.12.2024 asti mutta vuokralainen on valmis luopumaan vuokrasopimuksesta jos uudet omistajat haluavat viljellä pellot itse.

Pellot sijaitsevat kahden eri kiinteistötunnuksen alla ja Kulla 288-403-38-2 myydään kokonaisuutena ja lohkomaton osa kiinteistöstä Torkulla 288-403-38-6 myydään. Kiinteistöllä Torrkulla 288-403-38-6 sijaitsee omakotitalo ja tontti kooltaan noin 0,7 ha ja tämä on myyty erillisellä kaupalla vuoden 2022 aikana, tontin rajat ovat merkitty maastossa. Katso likimääräiset rajat kartalta. Omakotitalon tontti ei ole vielä lohkottu ja omakotitalon ostaja vastaa siihen liittyvistä lohkomiskuluista. Aiemmin omakotitalotontin läpi kulkenut rasitetie peruslohkolle 2880570301 on siirretty rajalle kiinteistöjen 288-403-38-7 ja 288-403-35-11 varrella, pellon ostaja vastaa järjestelyistä. Peruslohkolla 2880570301 on oja, joka voidaan salaojittaa, mikäli omakotitalotontin hulevesijärjestelmälle annetaan mahdollisuus liittyä salaojaan. Kaikki peruslohkosta 2880570200 koilliseen oleva metsä on myyjien suunnitelmana päätehakata syksyllä 2022 ja raja tulee peruslohkon reunalle.

Kauppa ei sisällä osuuksia yhteisiin alueisiin. Ostaja vastaa ostoon liittyvistä lohkomiskustannuksista, kaupanvahvistajan palkkiosta, lainhuudatusmaksusta, varainsiirtoverosta ja kauppahinnasta.

Kohde myydään tarjouksien perusteella ja myyjät pidättävät oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjoukset. Tarjoukset pyydetään kiinteänä eurohintana. Jätä tarjouksesi viimeistään 30.9.2022. Lisätiedot ja esittely sopimuksen mukaan!

Fastighetens grundinformation

Fastighetstyp
peltoalue
Region / Län
Österbotten
Kommun
Kruunupyy
Stad
Kronoby
Adress
Flygfältsvägen 398, 68500 Kronoby, Suomi
Fastighetsnummer
20752946
Fastighetens areal
7.74 ha
Pris
Budgivning

Kontakta mäklare