Experten som hjälper att bestämma priset på åkermarken

2 min lästid

Vinkar

Att sälja åkermark eller annan fastighet är ett sällsynt förfarande för de flesta. Vid prissättningen är det bra att ta hänsyn till många synpunkter. Det är värt att utnyttja en experts kunskap så att alla aspekter vid affären vederbörligen beaktas.

Pro Agria Kiinteistonvalitys Oy LKV tabletti

Beakta dessa aspekter när du ska sälja åkermark

Kännedom om hur mycket areal du säljer. Områdesdata kan variera beroende på vilka källor du söker efter, dessutom kan åkermarken bara representera en del av hela fastighetens område. När det gäller åkermark är den areal som fastställts i jordbruksförvaltningsregistret den mest använda källan, eftersom stödet för åkermark bestäms av denna areal .

Kännedom om vad du säljer. Är åkrarna dränerade? När gjordes dränering och är det omfattande? Finns det dräneringskartor? Vad är priset på dräneringar? Vad är jordtypen?

Kännedom om när åkern kan överlåtas. Vid försäljning av åkermark är det nödvändigt att ta hänsyn t.ex. vid fastighetsaffärer under sommaren, vem som får jordbruksstöden och om stöden är överförbara, samt om några krav på växttäcke uppfylls följande vinter. När det gäller ekologiska kontrakt omfattas förvaltningsperioden fortfarande av sina egna särskilda krav. Om du säljer arrenderade åkrar får kontrollen inte överföras förrän arrendeavtalets slut, om inte annat överenskommits med arrendetagaren.

Kännedom om åkermarkens beslastningar och rättigheter. Den fastighet som åkrarna tillhör kan vara intecknad som säkerhet för lån och detta måste beaktas i försäljningssituationen. Åkern kan också vara föremål för vägspassager, d.v.s. en annan fastighetsägare har rätt att passera genom denna fastighets territorium. Det kan också vara tvärtom, det vill säga att du kan få tillgång till din egen egendom genom att passera någon annans egendom.

Var uppmärksam på skattekonsekvenserna. Försäljningen av en åker genererar en försäljningsvinst eller -förlust, såvida det inte är en typ av generationsskifte mellan nära släktingar.

Till vilket pris skall åkern säljas?

Priset på åkermark påverkas av många faktorer. Genom ProAgria Lantbruksfastigheter får du pålitlig och rättvis fastighetsförmedling på landsbygden i hela Finland. Våra fastighetsförmedlare är experter på jordbruksföretag. Genom fastighetsförmedling beaktas frågor relaterade till fastighetsaffären professionellt.

Funderar du på att sälja åkermark? Undrar du över prissättningen?

Du kan lämna oss en kontaktförfrågan direkt med hjälp av formuläret nedan, vår expert kontaktar dig.

Klicka här för att komma till kontaktformuläret