Dataskyddsbeskrivning

Vi värdesätter din integritet

Din integritet är viktig för oss. Men för att vi ska kunna betjäna dig på bästa sätt förutsätter det att vi samlar och behandlar vissa uppgifter gällande dig. Den här dataskyddsbeskrivningen innehåller information om vilka personuppgifter vi samlar in, de principer med vilka vi hanterar uppgifterna samt vilka rättigheter och möjligheter att påverka du har i fråga om dina uppgifter. Vi har förbundit oss till att hantera dina personuppgifter enligt den här dataskyddsbeskrivningen och den gällande dataskyddslagstiftningen.

Ifall vår verksamhet eller lagstiftningen förändras uppdaterar vi den här dataskyddsbeskrivningen och därför ber vi dig bekanta dig med den emellanåt.

Registeransvariga och kontaktuppgifter:
ProAgria Kiinteistönvälitys Oy LKV
Mariegatan 8 A, 15110 Lahtis
FO-nummer 3240439-2

Kontaktperson i ärenden gällande registret:

Markku Koivisto

Kundtjänstens kontaktuppgifter:
kiinteistonvalitys@proagria.fi

Dataskyddsanvariges kontaktuppgift är tietosuoja@proagria.fi 

Registrets namn

ProAgria Kiinteistönvälitys Oy LKV kundregister.