Tillgänglighetsutlåtande

Detta är ett tillgänglighetsutlåtande för organisationen ProAgria Kiinteistönvälitys Oy LKV.

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen www.maaseutukiinteistot.fi och utlåtandet bereddes 08.02.2022.

Vi har själva utvärderat tjänstens tillgänglighet.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Webbplatsen uppfyller alla tillgänglighetskrav.

Har du upptäckt brister i tillgängligheten på vår webbplats?

Meddela oss om saken så gör vi vårt bästa för att åtgärda bristen. Vår tjänst omfattas dock inte av lagen som kräver tillgänglighet i webbtjänster.  

Ge respons om tillgängligheten via detta webbformulär

Eller per e-post: info@proagria.fi

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du upptäcker brister i tillgängligheten i vår webbtjänst. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns beskrivning på hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.  

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
Telefonnummer (växeln) 0295 016 000