Marknadsplatsen för försäljning av landsbygdsfastigheter www.lantbruksfastigheter.fi har öppnats

3 min lästid

Kungörelse

Ägarbyten av landsbygdsfastigheter ökar regionalt – åkrar, skogar och hela gårdar byter ägare allt oftare

Ajankohtaista Mediatiedote

Marknadsplatsen för försäljning av landsbygdsfastigheter www.lantbruksfastigheter har öppnats

Ägarbyten av landsbygdsfastigheter ökar regionalt – åkrar, skogar och hela gårdar byter ägare allt oftare

Intresset för försäljning och uppköp av landsbygdsfastigheter kommer klart att öka under de kommande fem åren. Intresset varierar dock mycket regionalt, enligt landsbygdsfastighetsägare och ProAgrias experter. Det finns en vilja att köpa åkrar och skog för att utveckla gårdens verksamhet. Framför allt finns det intresse att köpa arrenderad mark för eget ägande.

För tillfället finns det klart mindre säljvilja. I första hand överförs hela gårdar inom familjen till nästa generation. Försäljningen av åkrar och hela gårdar lär dock öka. Detta har bland annat påverkats av att hela branschens lönsamhet försvagats. Redan nu säljs mindre gårdar till personer utanför familjekretsen och det finns en efterfrågan på dem. Dessutom har det funnits ett intresse för att flytta till landet.

– Enligt våra experter kommer utöver åkrar allt större gårdar till försäljning. Det finns en köpvilja om finansieringen kan ordnas. Det finns en köpvilja framför allt inom växande och utvecklande gårdar, sammanfattar läget på fastighetsmarknaden, Markku Koivisto, vd för ProAgria fastighetsförmedling.

ProAgria gjorde en undersökning angående ägarbyte och den besvarades av 332 ägare av landsbygdsfastigheter i hela Finland. Produktionsmässigt var gårdarna främst grönsaks-, mjölkproduktions- och köttgårdar samt gårdar som även har annan näringsverksamhet. ProAgrias 41 experter som dagligen följer köp och försäljning av fastigheter gav också sina synpunkter.

<strong>En ny aktör på marknaden</strong>

ProAgria Fastighetsförmedling grundades utifrån kundernas önskemål och behov. Förmedlare för ProAgria Fastighetsförmedling har professionell expertis inom området, mycket kontakter och erfarenhet. – Vi har möjlighet att tillföra vår egen insats och kompetens till förmedling av lantbruks fastighet. Vi är verksamma över hela landet och antalet av våra förmedlare växer. Intresset för vår verksamhet som har startat har varit bra och det är vad vi har hoppats på, säger Koivisto och fortsätter, – Våra kunder vill ha synpunkter från personer med erfarenhet och kunskap om köp av ytterligare mark.


Lisätietoja

ProAgrian Fastighetsförmedling, vd Markku Koivisto, telefon 040 709 2451, markku.koivisto@proagria.fi

ProAgrian Fastighetsförmedling styrelseordförande  Sami Iltanen, telefon 040 835 2455 , sami.iltanen@proagria.fi

ProAgria Keskusten Liitto,  vd Harri Mäkivuokko, telefon 040 508 1393 , harri.makivuokko@proagria.fi

ProAgria Fastighetsförmedling

Vi är ProAgria Fastighetsförmedling. Vi arbetar och fokuserar på att betjäna i frågor som rör fastighetsförmedling. Vi är verksamma i hela Finland. Du kan besöka våra fastigheter på www.landsbygdsfastigheter.fi.

När du behöver en sakkunnig och rättvis fastighetsförmedlare för köp eller försäljning av landsbygdsfastigheter ska du vända dig till oss. Vi vet hur vi ska agera och göra. Vi har mycket kontakter och erfarenhet. Dessutom har vi specialkompetens kring försäljning av gårdar. Du får allt du behöver för att köpa och sälja lantbruksfastighet via oss.

En pålitlig partner är precis vad alla vill ha vid sin sida när de gör fastighetsaffärer. Vi är experter inom fastighetsförmedling och kan även lantbruk och landsbygdsfrågor, det gör oss till en unik partner.