Vilka skatter hamnar jag som säljare att betala vid en eventuell försäljning av en fastighet?

2 min lästid

Många som funderar på att sälja en fastighet undrar också vilka de eventuella skattepåföljderna blir, med skattepåföljder menar man i huvudsak överlåtelsevinstskatten som kan beräknas på tre olika sätt. Efter en försäljning av en fastighet skall säljaren göra en skattedeklaration på överlåtelsevinsten till skattemyndigheten på skatteblankett 9.

De tre olika alternativen att beräkna överlåtelsevinsten är:

Kiinteistonvalitysryhma poydanaarella3 Tanja Korpela 1

Alternativ 1: Den verkliga anskaffningsutgiften

Överlåtelsevinsten räknas i detta fall (försäljningspriset- (anskaffningspriset + överlåtelseskatten + utgifter relaterade till anskaffningen och försäljningen)) = överlåtelsevinsten.

Anskaffningspriset kan vara köpesumman man köpt fastigheten för eller också beskattningsvärdet som använts vid gåvo- eller arvsbeskattningen. Till utgifter relaterade till anskaffningen och försäljningen räknas kostnader för lagfart och köpebrev, möjliga styckningskostnader, fastighetsmäklarens arvode osv.

De två övriga alternativen är antagande av anskaffningsutgift och det är upp till säljaren att själv välja om hen vill beräkna överlåtelsevinstskatten enligt den verkliga anskaffningsutgiften eller antagna anskaffningsutgiften.

Alternativt 2: Antagande av anskaffningsutgiften då säljaren ägt fastigheten kortare än 10 år.

Om man ägt fastigheten kortare än 10 år beräknas överlåtelsevinsten på följande sätt (försäljningspriset- 20 %) = överlåtelsevinsten. I detta fall har man inte möjlighet att avdra från försäljningspriset några andra kostnader.

Alternativ 3: Antagande av anskaffningsutgiften då säljaren ägt fastigheten längre än 10 år.

Om man ägt fastigheten längre än 10 år beräknas överlåtelsevinsten på följande sätt (försäljningspriset- 40 %) = överlåtelsevinsten. I detta fall har man inte möjlighet att avdra från försäljningspriset några andra kostnader.

Exempel

Nedan ett exempel på hur överlåtelsevinstskatten beräknas enligt alternativ 3 ovan.

En fastighet som man ärvt år 1980 säljs för 100 000 € i detta fall blir troligen alternativ 3 det alternativ som är mest fördelaktigt dvs. 100 000 € - (100 000 * 40%)  100 000 € (försäljningspriset) - 40 000 € (antagna anskaffningsutgiften) = 60 000 € överlåtelsevinst.

Överlåtelsevinstskatten

Överlåtelsevinstskatten är för tillfället 30 % upp till 30 000 € och 34 % på den övergående delen dvs. på 60 000 € i överlåtelsevinst blir överlåtelsevinstskatten enligt följande:

(30 000* 30%) + (30 000 * 34 %)  9 000 € + 10 200 € = Totalt 19 200 € i överlåtelsevinstskatt.

Mer information om överlåtelsevinstskatt hittas på skattemyndighetens hemsida där det också finns mer detaljerad information om beräkning och uppgörande av skattedeklaration på överlåtelsevinstskatten.