Pellot hyötykäyttöön

2 min lukuaika

Blogit

Maassamme tarvittava vilja, nurmi ja muut peltokasvituotteet voidaan tuottaa normaalina satovuonna nykyistä pienemmällä peltoalalla. Peltoa on normaalina satovuonna liikaa, mutta silti tuotantoa kehittävillä tiloilla riittävä oma peltoala on keskeinen toiminnan kehittämisen este. Peltokauppa on varsin vähäistä tarpeeseen nähden.

Pelto

Peltokaupat tilastojen valossa

Puhtaita vieraiden välisiä yli kahden hehtaarin peltokauppoja tehtiin maassamme Maanmittauslaitoksen kauppahintatilaston mukaan vuonna 2021 670 kpl, joissa omistajaa vaihtoi noin 6100 peltohehtaaria. Tämä on noin 0,3 % maamme kokonaispeltoalasta. Yli 90 prosenttia peltojen ja maatilayritysten omistajanvaihdoksista toteutetaankin sukupolvenvaihdoksina perheen kesken. Tähän väliin on maataloutta kehittävän maatilayrittäjän vaikea päästä.

Vieraalle vai lähisukulaiselle

Myyjän näkökulmasta omalle lapselle tehty maatalouskiinteistön kauppa on taloudellisesti houkuttelevampi vaihtoehto kuin vieraalle myynti. Yli 10 vuotta omistetut maa- ja metsätalouskiinteistöt ovat lähisukulaiselle myytäessä luovutusvoittoverosta vapaat ja siten puhdasta tuloa myyjälle. Vieraalle myytäessä myyjä joutuu luovutusvoittoveron maksamaan. 

Jos maataloudesta luopuvan viljelijän tähtäimessä on hyvän rivitaloasunnon hankkiminen pohjoisen Keski-Suomen kirkonkylästä tyypilliseen 70 000 euron kauppahintaan saa hän tarvittavan kauppahinnan kokoon myymällä peltokiinteistön omalle tyttärelleen tai pojalleen 70 000 eurolla. Vieraalle myytäessä kauppahinta tulisi olla noin 87 000 euroa saman nettotulon saamiseksi peltokaupasta. Luovutusvoittoveron vuoksi vieraalle myytäessä kauppahinnan tulisi siis olla noin 25 % korkeampi kuin lähisukulaiselle myytäessä. Kolikon kääntöpuolena on, että toimintaansa kehittävän naapuriviljelijän asema ostajana on lähisukulaista heikompi.

Olisiko kohtuullista, jos luovutusvoiton verosta saisi helpotusta, kun peltomaata myydään tuotantoaan kehittävälle viljelijälle? Samalla varmistettaisiin elintarviketuotantomme omavaraisuutta ja puhtaiden elintarvikkeiden tuotantoa.