Maatilan hinnoittelu

2 min lukuaika

Blogit

Kun suuri päätös maatilasta luopumisesta on tehty, on aika miettiä myytävän omaisuuden arvoa. Jos päätös luopua omasta tilasta on vaikea, myös arvon määrittely tällaiselle kokonaisuudelle voi olla hyvinkin haastavaa. Miten määritellä arvo kokonaisuudelle, joka on ollut niin koti kuin työpaikka, ja johon on usein sijoitettu paljon sekä työtä että rahaa. Kuten maatilan jokapäiväisessä toiminnassa, myös maatilan hinnan määrittelyssä tarvitaan usein ulkopuolista näkemystä.

Talon kuvia0503887 R

Hinnan määrittäminen

Kokonaisuuden arvoa voidaan lähteä määrittelemään osien kautta. Pellon arvottamisesta on hyvä lähteä liikkeelle, sillä paikallisesta markkinatilanteesta on monesti hyvä käsitys jo myyjällä itsellään. Peltokaupoista on lisäksi saatavilla kauppahintatilastoja, joiden avulla voidaan tarkistaa, vastaako oma käsitys toteutuneita hintoja. Metsän arvottamisessa ammattilaisen tekemä metsäarvio on usein paikallaan, varsinkin, jos metsää kuuluu kohteeseen runsaasti. Myös eläinainekselle on mahdollista arvioida hinta asiantuntijan avulla. Konekaluston arvon määrittelyn tueksi voi riittää netin konemyyntisivustot, tai tarvittaessa voi pyytää arvion paikalliselta alan toimijalta.

Rakennukset

Tähän asti yksittäisten omaisuuserien arvottaminen on voinut olla helppoa, eikä peltonsa, koneensa ja karjansa tuntevalla yrittäjällä ole välttämättä vaikeuksia hinnan määrittelyssä. Haasteen edessä ollaan, kun ryhdytään miettimään tilan rakennuskannan arvoa. Rakennusten arvoon vaikuttavat esimerkiksi niiden nykyaikaisuus ja kunto, ikä, peruskorjaustarpeet ja jäljellä oleva käyttöikä. Jos tarkoituksena on myydä toimiva maatila, on huomioitava, että uuden tuotantorakennuksen rakentamiseen ostajaehdokkaan on mahdollista saada investointitukea. Vanhemman, vaikkakin jo olemassa olevan, tuotantorakennuksen ostaminen ei houkuttele, mikäli uuden rakentaminen maksaa avustus huomioiden vähemmän. Mikäli tuotantorakennukset eivät enää vastaa nykyajan tarpeita, on mietittävä niiden soveltuvuutta muihin käyttötarkoituksiin.

Asuinrakennuksen arvoa voi lähteä tarkastelemaan yleiseen markkinatilanteeseen peilaten. Viime aikoina asuntojen hinnoittelun suurimpia tekijöitä on ollut sijainti. Lisäksi esimerkiksi asuinrakennuksen kunto, ikä ja remontointitarpeet vaikuttavat. Maatilan toimintaan kohdistuu usein velkaa, joka asettaa omat ehtonsa myyntihinnalle. Myös kaupasta koituviin veroihin tulee varautua.

Osat hinnoiteltu, mitä maksaa kokonaisuus

Kun myydään kokonaisuutta, on varauduttava siihen, että myyntihinta ei ole suoraan osiensa summa. Suurta kokonaisuutta myytäessä yksittäisistä omaisuuseristä ei välttämättä saada niin suurta hintaa kuin erikseen myytäessä. Erikseen myynti voi myös olla vaihtoehto, jos esimerkiksi tuotantorakennukset ovat käyttöikänsä päässä ja asuinrakennus halutaan säilyttää omana kotina. Tällöin myös ostajaehdokkaita voi olla enemmän.

Vaihtoehtona on myös tarjouskauppa. Tässäkin tilanteessa myyjän on hyvä määritellä myytävän omaisuuden arvo ja reunaehdot myyntihinnalle. Se auttaa kokonaiskuvan muodostamisessa ja rajaa reilusti alihintaiset tarjoukset ulkopuolelle. Joka tapauksessa hintaa joudutaan miettimään viimeistään siinä vaiheessa, kun ensimmäinen tarjous on tullut.

Myytävän maatilan hinnoittelu on haastavaa, muttei mahdotonta. Realisti kannattaa olla, muttei inhorealisti. Me olemme mukana prosessin kaikissa vaiheissa ja autamme sinua myös hinnan määrittelyssä.

Etsitkö välittäjää?

Olemme maatalouden ja maaseudun kiinteistönvälityksen ammattilaisia.