Prissättning av gården

3 min lästid

Blogg

När man väl fattat det stora beslutet om att ge upp gården är det dags att tänka på fastighetens värde. Beslutet att sälja gården är ofta ett beslut som mognar fram under en längre tid. Hur bestämmer man värdet på en fastighet som har varit både ens hem och arbetsplats, och där mycket av både arbetstid och pengar har investerats. Ofta behövs en vy från en utomstående för att bestämma priset på en gård.

0503887 R

Värdering

Helhetspriset på försäljningsobjetet fås genom att dela in gårdsfastigheten i olika delar som värderas var för sig. Det är en god idé att börja med att värdera åkermarken, eftersom säljaren själv ofta har en god uppfattning om den lokala marknadssituationen. Dessutom kan man vid prissättning av åkerfastigheter ta hjälp av tillgänglig köpeskillingsstatistik. Detta kan användas för att kontrollera om ens egen uppfattning motsvarar de faktiska priserna. 

Vid värdering av skogsfastigheter är det ofta på sin plats med en proffessionell värdering av en skogsspecialist, särskilt om det finns mycket skog på arealen.

För värdering av boskap och slaktdjur är det skäl att ta hjälp av en sakkunning husdjursrådgivare. Jordbruksmaskiner kan man bra värdera på egen hand genom att jämföra priser på olika hemsidor eller fråga av en lokal återförsäljare. 

Byggnader

Det kanske hittills varit ganska enkelt att värdera enskilda tillgångar eftersom du som jordbrukare känner till ungefärliga priser på dina maskiner, åkrar och boskap. Vi står inför en större utmaning när vi börjar tänka på värdet på gårdens byggnadsbestånd. Byggnadernas värde påverkas av faktorer som modernitet och skick, ålder, renoveringsbehov och återstående livslängd. Om avsikten är att sälja en fungerande gård bör det framgå att för byggandet av en ny produktionsbyggnad är det möjligt för den nya köparen att få investeringsstöd. Att köpa en äldre befintlig produktionsbyggnad är inte lika attraktivt om byggandet av en ny kostar mindre, med hänsyn till subventionen. Om produktionsbyggnader inte längre uppfyller moderna behov är det nödvändigt att överväga deras lämplighet för andra användningsområden.

Värdet av ett bostadshus kan läggas upp på ett sätt som återspeglar det allmänna marknadsläget.  De största faktorerna i bostadsprissättningen har varit dess geografiska läge. Dessutom påverkar till exempel ett bostadshus skick, ålder och renoveringsbehov. Jordbruksverksamheten har ibland skulder vilket sätter vissa villkor för försäljningspriset. Du bör också vara beredd på att försäljning av fastigheter medför skatteavgifter.

De olika tillgångarna är prissatta men vilket är priset på hela gården?

Vid försäljning av en helhet är det nödvändigt att vara beredd på att försäljningspriset inte direkt är summan av dess delar. Vid försäljning av en stor enhet kanske enskilda tillgångar inte får ett lika högt pris som när de säljs separat. Separat försäljning kan också vara ett alternativ om till exempel produktionsbyggnader är i slutet av sin livslängd och bostadshuset ska bevaras som ett eget hem. I det här fallet kan det också finnas flera potentiella köpare.

Alternativ vid försäljning kan också vara budgivning. Också i denna situation är det en bra idé för säljaren att bestämma värdet på fastigheten som ska säljas och gränsvillkoren för försäljningspriset. Det hjälper till att bilda den övergripande bilden och sållar bort för låga prisanbud. I vilket fall som helst måste priset övervägas senast när det första anbudet har kommit. 

Att prissätta en gård som skall säljas är utmanande, men inte omöjligt. Det lönar sig att vara realistisk. Vi är involverade i alla steg i processen och hjälper dig också att bestämma priset.

Söker du en mäklare?

Vi är proffs på försäljning av lantbruksfastigheter!