Olisiko maatilan myyminen hyvä vaihtoehto?

2 min lukuaika

Blogit

Maatalouden rakennemuutos etenee nopeasti. Yhä useammalla maatilalla ollaan suurien kysymysten äärellä; mikä on maatilamme tulevaisuus? Jos karjanpidolla tai kasvinviljelyllä ei päästä haluttuun taloudelliseen tulokseen eikä motivaatio riitä toiminnan tehostamiseen, voisiko maatilan myyminen olla varteenotettava vaihtoehto?

Tietokoneen näytöllä asunnon pohjapiirros

Toimintaympäristö murroksessa

Maatalouden toimintaympäristö on jatkuvassa murroksessa. Esimerkiksi maatalouden tuotantokustannusten nousu, kannattavuuden heikkeneminen, maatalouspolitiikan muutokset ja vaihtelevat viljelyolosuhteet saavat monet pohtimaan, onko maatalouden harjoittaminen enää järkevää.

Viljelijäväestön ikääntyessä joillain maatiloilla on edessään tilanne, jossa jatkajaa omasta perheestä ei löydy. Toisilla maatiloilla taas ei ole taloudellisesta näkökulmasta jatkamisen edellytyksiä, vaikka jatkaja löytyisikin. Lisäksi on paljon maatilakiinteistöjä, jotka ovat kuolinpesien omistuksessa. Kuolinpesän osakkaina saattaa olla henkilöitä, jotka asuvat jo kaukana tai eivät ole kiinnostuneita maatalouden harjoittamisesta. Ennen pitkään maatilakiinteistöjen omistajina on kuolinpesiä kuolinpesien sisällä yhä useampi, jolloin hallinnointi vaikeutuu. Näissä tilanteissa on hyvä vaihtoehto etsiä maatilalle uusi omistaja perheen ulkopuolelta. Vapauttamalla maatilaomaisuuteen sidottu pääoma mahdollistaa esimerkiksi tasa-arvoisen perinnönjaon.

Jaksaminen ja hyvinvointi

Usein maatalouden parissa työskentelevät henkilöt vaalivat viimeiseen asti sukutilan perinteitä. Ne ovat toki tärkeitä, mutta erityisen tärkeää on myös ajatella henkilön itsensä ja lähipiirin hyvinvointia. Jos hyvinvointi lisääntyy jossain muussa ympäristössä ja jossain muussa työssä, on luopumispäätös täysin perusteltu. Maatilakiinteistöjen vuokraaminen naapuritilalle lisämaiksi tai myyminen vapailla markkinoilla antavat yrittäjälle mahdollisuuden kokeilla jotain muuta.

Ympäri Suomea on kasvavia ja kehittyviä tiloja sekä motivoituneita yrittäjiä, jotka tarvitsevat lisämaita tai valmiita maatalouden rakennuksia yritystoimintaansa. Onpa niitä olemassa innokkaita nuoria jatkajiakin, joilla ei harmikseen ole kotitilaa missä toimia maatalousyrittäjänä.

Tilanteessa, jossa maatalouden harjoittaminen ei ole itselle mieleistä tai taloudellisesti perusteltua, on parasta antaa pelloille mahdollisuus tuottaa satoa tehokkaasti suomalaiseen ruokaketjuun. Paljon puhutun huoltovarmuudenkin kannalta on tärkeää, että meidän peltomme ovat tuottavassa käytössä.

Myyntipäätöksen syntyminen ottaa oman aikansa, mutta kun se on tehty, olemme puhelinsoiton päässä. ProAgria Kiinteistönvälitys Oy LKV auttaa maatilakiinteistöjen myynnissä koko Suomessa.

Etsitkö välittäjää?

Olemme maatalouden ja maaseudun kiinteistönvälityksen ammattilaisia.