Skulle det vara ett bra alternativ att sälja gården?

3 min lästid

Blogg

Omstruktureringen av jordbruket går snabbt framåt. Fler och fler gårdar ställs inför stora frågor; vad är framtiden för vår gård? Om man inte får det önskade ekonomiska resultatet med boskap eller växtodling och motivationen inte räcker till för att effektivera verksamheten, kan det då vara ett gångbart alternativ att sälja gården?

Kiinteistonvalitys pohjakuva2 Tanja Korpela 1

Verksamhetsmiljö i omställning

Jordbrukets verksamhetsmiljö är i ständig förändring. Till exempel ökar jordbrukets produktionskostnader, sjunkande lönsamhet, förändringar i jordbrukspolitiken och förändrade jordbruksförhållanden många människor undrar om jordbruket längre är meningsfullt.

När producenter åldras står vissa gårdar inför en situation där de inte kan hitta en efterträdare i sin egen familj. Andra gårdar har däremot inte förutsättningar att fortsätta ur ekonomisk synpunkt även om en efterträdare hittas. Dessutom finns många gårdsfastigheter som ägs av dödsbo. Dödsboets delägare kan vara personer som redan bor långt borta eller inte är intresserade av jordbruk. Inom kort kommer det att finnas allt fler dödsbon inom dödsbon som ägare till gårdsfastigheter, vilket försvårar skötseln. I dessa situationer är det ett bra alternativ att leta efter en ny ägare till gården utanför familjen. Genom att frigöra kapitalet som är bundet i gårdsfastigheter möjliggör det till exempel en jämn fördelning av arv.

Arbetsork och välmående

Människor som arbetar inom jordbruket värnar ofta om traditionerna på sin familjegård ända till slutet. Visst är de viktiga, men det är också extra viktigt att tänka på välmåendet för personen själv och omgivningen. Om välbefinnandet ökar i någon annan miljö och i något annat jobb är beslutet att ge upp fullt motiverat. Att hyra ut gårdsfastigheter till en granngård som tilläggsmark eller sälja dem på den öppna marknaden ger företagaren möjlighet att prova något annat.

Över hela Finland finns det växande och utvecklande gårdar och motiverade företagare som behöver tilläggs mark eller färdiga jordbruksbyggnader för sin affärsverksamhet. Självklart finns det också entusiastiska unga som fortsätter, som tyvärr inte har ett hembygdsgård där de kan arbeta som lantbruksföretagare.

I en situation där jordbruket inte mera intresserar eller är ekonomiskt motiverat är det bäst att ge åkrarna möjlighet att producera grödor effektivt för den finska näringskedjan. När det gäller den mycket omtalade försörjningstryggheten är det viktigt att våra fält är i produktiv användning.

Beslutet att sälja jordbruksfastighet tar tid, men när det väl är klart är vi bara ett telefonsamtal bort. ProAgria Fastighetsförmedling hjälper till vid försäljning av gårdsfastigheter i hela Finland.

Söker du försäljare?

Vi är experter inom jordbruk och fastighetsförmedling på landsbygden.