Pellon myynti

2 min lukuaika

Blogit

Suomessa on peltoa viljelyssä noin 2,3 miljoonaa hehtaaria. Aktiivisilla viljelyalueilla pelloista voi olla kova kysyntä, eikä sitä välttämättä vapaudu riittävästi laajentavien tilojen käyttöön.

Oraat Essi J

Vuokraus vai myynti?

Suomessa on peltoa viljelyssä noin 2,3 miljoonaa hehtaaria. Peltoa on monenlaisessa käytössä, valtaosa aktiivisessa ruoantuotannossa suoraan tai välillisesti rehuntuotannon kautta. Aktiivisilla viljelyalueilla pelloista voi olla kova kysyntä, eikä peltoja välttämättä vapaudu riittävästi laajentavien tilojen käyttöön. Peltoa on omistuksessa mm. perikunnilla ja yksityisillä, eikä niistä haluta luopua. Omistajuuteen saattaa liittyä paljon tunnesiteitä, eikä suvussa perintönä saadusta ja hankitusta omaisuudesta olla valmiita luopumaan. Tällöin ne useimmiten vuokrataan aktiivisten tilojen käyttöön, jos viljely lopetetaan eikä omasta perhepiiristä jatkajaa löydy. Pellon myynti kannattaa pitää vaihtoehtona, jos ei itse enää viljele peltoja eikä suvussa ole jatkajaa.

Pellon arvon määrittäminen

Pellon arvoon vaikuttavia tekijöitä on paljon. On hyvä pohtia muun muassa mikä on pellon arvo sillä hetkellä, kun sitä on omassa omistuksessa hyvin hoidettu, kalkittu ja tarpeen mukaan lannoitettu tai vuosien päästä kun se on ehkä ollut lyhyillä vuokrasopimuksilla useiden hallinnassa. Jos peltoa ei hoideta kunnolla, sen vesitalous, ravinnetasapaino ja tuottoarvo heikkenee. Mahdollisen ostajan täytyy laskea peruskunnostukset omana kustannuseränä eikä niin hyviä ostotarjouksia välttämättä enää saada.

Suomessa eri alueilla peltojen hinnat vaihtelevat paljon. Eri alueiden hintakehitykseen on vaikuttanut monet tekijät kuten kysyntä ja tarjonta Maanmittauslaitoksen kauppahintatilastoista voi haarukoida alueen hintatasoa. Kauppahintatilastosta löytyy alueen toteutuneiden kauppojen hintoja, jos niitä alueella on ollut valitun vuoden aikana vähintään kolme. Lisäksi arvoon vaikuttavat mm:

- pellon sijainti tilakeskukseen ja mahdollisen ostajan muihin peltoihin nähden

- lohkon koko ja muoto

- salaojitus, salaojien kunto ja ikä, toimivuus

- mikä on pellon peruskunto: maalaji, multavuus, pH, vesitalous

- valtaojat ja vesistöjen läheisyys

- tiestön kunto

- lohkojen korvauskelpoisuus

- onko kaupan kohteessa lisäksi metsä, jouto- ja kitumaata

- lähiympäristö: rajoittuuko pelto metsään, asutukseen, vesistöön, suohon

Kaupan suunnittelussa, veroseuraamusten laskennassa ja kauppakirjojen laadinnassa kannattaa käyttää ulkopuolista asiantuntijaa.