Vilka skatter måste jag betala när jag säljer en fastighet?

2 min lästid

Blogg

Många som funderar på att sälja en fastighet funderar också på eventuella skattekonsekvenser. Skattekonsekvenser avser främst försäljningsvinstskatt, som kan beräknas på tre olika sätt. Efter försäljningen av fastigheten måste säljaren göra en skatteanmälan gällandes försäljningsvinsten till skattemyndigheten via nättjänsten Min skatt eller på pappersblankett 9.

För beräkning av skatt på försäljningsvinst finns tre olika alternativ:

Kiinteistonvalitysryhma poydanaarella3 Tanja Korpela

Alternativ 1: Faktiska anskaffningskostnader

Försäljningsvinsten beräknas i detta fall: (försäljningspris - (anskaffningspris + överlåtelseskatt + utgifter relaterade till anskaffningen + försäljningen) = försäljningsvinst.

Anskaffningspriset kan vara fastighetens inköpspris eller beskattningsvärdet för den egendom som används för gåvo- eller arvsbeskattning. Anskaffnings- och försäljningskostnader inkluderar kostnader för ägar- och försäljningshandlingen, eventuella styckningskostnader, fastighetsmäklararvode etc.

De andra två alternativen bygger på presumtiva anskaffningsutgifter och säljaren kan välja om han vill beräkna försäljningsvinstskatten enligt den faktiska anskaffningsutgiften eller den presumtiva anskaffningsutgiften. 

Alternativ 2: Presumtiv anskaffningsutgift när säljaren har ägt fastigheten i mindre än 10 år.

Om du har ägt den sålda fastigheten under 10 år är den presumtiva anskaffningsutgiften 20 % av försäljningspriset på bostaden (försäljningspris - 20 % = försäljningsvinst). I det här fallet kommer det inte att vara möjligt att dra av andra utgifter från försäljningspriset.

Alternativ 3: Presumtiv anskaffningsutgift när säljaren har ägt fastigheten i mer än 10 år.

Om du har ägt den sålda fastigheten över 10 år är den presumtiva anskaffningsutgiften 40 % av försäljningspriset på bostaden (försäljningspris - 40 % = försäljningsvinst). I det här fallet kommer det inte att vara möjligt att dra av andra utgifter från försäljningspriset.


Exempel

Nedan följer ett exempel på hur försäljningsvinstskatten beräknas enligt alternativ 3 ovan.

Fastigheten du ärvde 1980 att säljs för 100 000 euro, i det här fallet är alternativ 3 förmodligen det mest prisvärda alternativet, dvs. € 100,000 - (100,000 * 40%) 

 € 100,000 (försäljningspris) - € 40,000 (presumtiv anskaffningsutgift) = € 60,000 försäljningsvinst.

Skatt på försäljningsvinst

Försäljningsvinstens skatteprocent är för närvarande 30% upp till 30 000 euro och 34% för överstigande del. 

För försäljningsvinst på 60 000 euro är försäljningsvinstskatten följande:

(30 000* 30%) + (30 000 * 34%) 

 9 000 € + 10 200 € = 19 200 € i total försäljningsvinstskatt.

Mer information om försäljningsvinstskatt finns på skattemyndighetens hemsida, där kan du också hitta mer detaljerad information om beräkning och inlämning av försäljningsvinstdeklarationer.