Mitä veroja joudun maksamaan myyjänä myydessäni kiinteistön?

2 min lukuaika

Blogit

Monet kiinteistön myyntiä harkitsevat miettivät myös mahdollisia veroseuraamuksia. Veroseuraamuksilla tarkoitetaan lähinnä luovutusvoittoveroa, joka voidaan laskea kolmella eri tavalla. Kiinteistön myynnin jälkeen myyjän tulee tehdä luovutusvoitosta veroilmoitus veroviranomaiselle verolomakkeella 9.

Luovutusvoiton veron laskemiseen on kolme eri vaihtoehtoa:

Kiinteistonvalitysryhma poydanaarella3 Tanja Korpela

Vaihtoehto 1: Todelliset hankintakustannukset

Luovutusvoitto lasketaan tässä tapauksessa (myyntihinta - (hankintahinta + varainsiirtovero + hankintaan ja myyntiin liittyvät kulut) = luovutusvoitto.

Hankintahinta voi olla kiinteistön ostohinta tai kiinteistöstä lahja- tai perintöverotuksessa käytetty verotusarvo. Hankinta- ja myyntikuluja ovat omistus- ja kauppakirjan kulut, mahdolliset lohkomiskulut, kiinteistönvälittäjän palkkio jne.

Kaksi muuta vaihtoehtoa perustuvat hankintameno-olettamiin ja myyjä voi valita, haluaako hän laskea luovutusvoittoveron todellisen hankintamenon vai oletetun hankintamenon mukaan.

Vaihtoehto 2: Hankintameno-olettama, kun myyjä on omistanut kiinteistön alle 10 vuotta.

Jos olet omistanut kiinteistön alle 10 vuotta, luovutusvoitto lasketaan seuraavasti (myyntihinta - 20 %) = luovutusvoitto. Tässä tapauksessa myyntihinnasta ei ole mahdollista vähentää muita kuluja.

Vaihtoehto 3: Hankintameno-olettama, kun myyjä on omistanut kiinteistön yli 10 vuotta.

Jos olet omistanut kiinteistön yli 10 vuotta, luovutusvoitto lasketaan seuraavasti (myyntihinta - 40 %) = luovutusvoitto. Tässä tapauksessa myyntihinnasta ei ole mahdollista vähentää muita kuluja.

Esimerkki

Alla on esimerkki siitä, miten luovutusvoittovero lasketaan yllä olevan vaihtoehdon 3 mukaisesti.

Vuonna 1980 perimäsi omaisuus myydään tässä tapauksessa 100 000 eurolla, vaihtoehto 3 on todennäköisesti edullisin vaihtoehto, ts. 100 000 € - (100 000 * 40 %)  100 000 € (myyntihinta) - 40 000 € (oletettu hankintameno) = 60 000 € myyntivoitto.

Pääomatulovero

Luovutusvoittovero on tällä hetkellä 30 % 30 000 euroon asti ja 34 % ylimenevällä osalla. 60 000 euron myyntivoitosta luovutusvoittovero on seuraava:

(30 000* 30 %) + (30 000 * 34 %)  9 000 € + 10 200 € = yhteensä 19 200 € luovutusvoittoveroa.

Lisätietoa luovutusvoittoverosta löytyy veroviranomaisen sivuilta, missä on myös tarkempaa tietoa luovutusvoittoverotuksen veroilmoitusten laskemisesta ja toimittamisesta.